Exporterar Sverige levande djur?

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Exporteras levande djur från Sverige till andra länder? Om ja, vilka djur och vilka länder handlar det om?
Svar: 

Det exporteras levande djur från Sverige till länder både inom och utanför EU. Inom EU kallas det utförsel; export gäller länder utanför EU. Jordbruksverket har mer information om regelverk kring utförsel och export av levande djur på sin hemsida. Läs mer här: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/levandedjur.4.7c4ce2e813deda4d30780003581.html

17 december 2016 - 14:59