Export och import i Ryssland?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Export och import i Ryssland
Svar: 

Enligt Landguiden (databas som finns på många bibliotek) domineras Rysslands export av olja, oljeprodukter, kol, naturgas och andra råvaror, vilket gör landet sårbart för plötsliga prisfall på råvarumarknaderna. Andelen ”maskiner och utrustning” har sjunkit kraftigt, medan vapenexporten har ökat under 2000-talets första år. De viktigaste importvarorna utgörs av maskiner, fordon och livsmedel.

Du hittar utförlig information om Rysslands export och import i World Factbook. Klicka på rubriken Economy och leta efter rubrikerna Export och Import en bit ner på sidan. 
 

10 januari 2018 - 10:25