Eventualförpliktigelse, Ifrs

Besvarad av Anki Olsson Flodin
Fråga: 
vad är skillnaden mellan eventualförpliktelse och en avsättning enligt ifrs?
Svar: 

Jag tänker att du kan hitta svaret i de två länkar jag skickar. 
Det hela har med redovisning av ekonomiska garantier och åtaganden och huruvida de ska tas med i balansräkning eller ej. 
Första länken är från FAR (en branschorganisation för bland andra revisorer)
Den andra länken kommer från Bokföringstips  
Jag kan inte se vem som är avsändare men de har en referenslista för den litteratur de använt till webbsidan och jag bedömer den som seriös.

23 oktober 2019 - 16:26

Kategorier