Europas befolkningsökning 1500-1800?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Europas befolkning ökade kraftigt under perioden 1500-1800. Hur såg denna ökning ut och under vilka perioder var den som starkast? Vad finns det för förklaringar till svängningarna i ökningstakten.
Svar: 

Lite mer allmänna översikter hittar du genom att söka på Europas historia i NE eller Wikipedia
och en enkel tabell uppdelad efter århundraden och länder finns här. 

En intressant presentation av de historiska förändringsmönstren finns på:
http://www.slideshare.net/johoedu/historiska-frndringsmnster-1500-1800

Webbplatsen Longterm European Demographic Patterns behandlar frågan:
http://www2.cnrs.fr/en/223.htm

Vill du fördjupa dig så finns bl.a. följande böcker, som du kan få hjälp att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek:

Västerlandets uppgång : Europas ekonomiska historia 900-1700 / Douglass C. North & Robert Paul Thomas,
1997

Population in history : essays in historical demography / edited by D.V. Glass & D.E.C. Eversley,
2008

21 januari 2015 - 13:45