Etnobiologi

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej, jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig hitta böcker, antingen dåtida eller kulturhistoriska, om vilken botanik (blommor, trädslag, etc) som varit kulturellt betydelsefull för svenskar förr i tiden (gärna före år 1900). Med betydelsefullt menar jag att man kan läsa om hur växterna haft betydelse för tradition, folktro, religion, medicin eller liknande på ett sätt som kanske blivit bortglömt idag. Tack!
Svar: 

Det finns ett fantastiskt samlingsverk i tre band som heter Etnobiologi i Sverige (vol. I-III) Så här kan du läsa om det på SLU:s hemsida:

Uppslagsverket Etnobiologi i Sverige gavs ut på Wahlström & Widstrands förlag och omfattar i sin helhet tre böcker om totalt över 1 500 sidor. Människan och naturen: Etnobiologi i Sverige 1 (2001), Människan och floran: Etnobiologi i Sverige 2 (2005) och Människan och faunan: Etnobiologi i Sverige 3 (2007).Tanken med bokverket var att i en Linneansk anda skapa en bild av vilken nytta vi har av biologisk mångfald och hur nära vår kultur och historia är förknippad med naturen och dess innevånare. Det är inte de biologiska aspekterna som belyses utan främst arternas nytta och kulturhistoria. Böckerna innehåller nya och gamla uppgifter om användning av växter och djur för olika ändamål som mat, mediciner, eller till material i kläder, redskap och byggnader. Första bandet är rent tematiskt medan de två andra är uppställda ungefär likadant med tematiska uppsatser varvade med artmonografier. Sammantaget har knappt 140 olika författare medverkat i alla tre böcker med en mängd skiftande ämnen. Boken är rikt illustrerad med såväl nutida foton som alster av vår konsthistorias giganter, såsom Albertus Pictor, Bruno Liljefors, Albert Engström, Elsa Beskow, Ottilia Adelborg, Pehr Hilleström, Sven Nordqvist, John Bauer, Carl Larsson, Jenny Nyström och Joseph Wilhelm Wallander. Därtill kommer föremålsbilder och etnologiska streckteckningar.

Kontakta ditt bibliotek för att låna det.

Tillägg:
Artiklarna är faktatäta, men skrivna på ett lättbegripligt språk och de är försedda med fina, klargörande illustrationer. Litteraturlistor för vidareläsning åtföljer texterna. Verket är det första i sitt slag i Sverige. För ditt vidkommande är det del 1 och 2 som är till störst nytta. Etnobiologi i Sverige blev snabbt slutsålt, men har inte givits ut i en andra upplaga (än?). Jag har själv bidragit med en artikel om folkmedicin i band 1, Människan och naturen, och en om växter i folktron i band 2, Människan och floran. Det var mycket stimulerande att arbeta för redaktionen som har granskat alla texter ingående

Jan Gustafson
bibliotekarie i Nacka

9 juli 2019 - 0:45

Kategorier