Etiska perpektiv på djurhållning

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Vilka argument för och emot djurhållning tror du skulle komma fram i en debatt mellan en ekosofist, en djupt troende kristen samt en humanistisk djurparksskötare?
Svar: 

Hej!

Vilken intressant fråga. Du ska få några referenser som du förhoppningsvis kan använda som utgångpunkter för att tänka hur en sådan hypotetisk debatt skulle ha kunnat utveckla sig.

Ekosofi
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/icke-religiosa-livsaskadning...

Humanismen
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/icke-religiosa-livsaskadning...

Djuretik
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral/djuretik

Se s. 7 i den här uppsatsen om den traditionella kristna synen på djur.
http://epubl.ltu.se/1402-1773/2008/197/LTU-CUPP-08197-SE.pdf

7 mars 2017 - 22:43