Erik av Pommerns kröning

Besvarad av Maria Eriksson
Fråga: 
Hej! År 1397 kröntes Erik av Pommern i Kalmar – Kalmarunionen i Norden var därmed bildad. Jag skulle vilja vet exakt var denna krönikskyrka/plats var. Om platsen bär något minnesmärke od över denna en gång så stora tilldragelse.
Svar: 

Erik av Pommerns kröning ägde rum i Bykyrkan, även kallad St Nicolaikyrkan, som låg på den plats som idag kallas Gamla kyrkogården i Kalmar. Kyrkan finns inte kvar, den flyttades under 1600-talet och resterna som blev kvar på platsen sprängdes slutligen 1678.
På Gamla kyrkogården finns idag stenar som markerar var kyrkan låg. Där finns också ett minnesmärke över Kalmarunionen som uppfördes i samband med Kalmarunionens 600-årsjubileum 1997.

Läs mer om Gamla kyrkogården på wikipedia och på Kalmar stads officiella turistguide

På wikipedias sida om Kalmars domkyrka kan du läsa mer om sprängningen av Bykyrkan. 

Kalmar läns museum och Begravningsverksamheten i Kalmar har tagit fram en webbaserad karta med information om Gamla kyrkogården och dess historia. Här finns bland annat en rekonstruktion av hur Bykyrkan kan ha sett ut.

En delvis fiktiv skildring av hur Erik av Pommerns kröning kan ha gått till finns i Lars-Olof Larssons bok Kalmarunionens tid . Här kan du hitta boken i bibliotekskatalogen libris.kb.se

26 maj 2019 - 12:23

Kategorier