Epokindelningar och människans uppfattning?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur kan epokindelning påverka människors uppfattning om sin omvärld och historia?
Svar: 

Det mest utmärkande för epokindelningar är att de är efterhandskonstruktioner – och att de skiljer sig åt mellan länder, kulturer och världsdelar. Den nordiska vikingatiden finns ju inte i andra delar av världen och vikingarna hade heller ingen aning om att de levde på ”vikingatiden”. Och vad vår tid kommer att kallas om hundra år kan vi bara spekulera i.  Ytterligare aspekter på problemställningen finner du i följande presentationer och texter.

Historiska epoker
http://www.historia2.se/historia123/?p=265
Historiska epoker och den europeiska epokindelningen
http://www.so-rummet.se/podcast/historiska-epoker-och-den-europeiska-epokindelningen
Epokindelning – reflektioner
http://maxhistoriapeabskolan.blogspot.se/2015/05/epokindelning-reflektioner.html

31 augusti 2016 - 10:59

Kategorier