Entreprenörskap för barn

Besvarad av Anngerd Thegel
Fråga: 
Hej! Jag undrar om/vilka böcker det finns som främjar entreprenörskap för barn? Finns det böcker skrivna inom ämnet eller är det mer ett dolt budskap i barnböcker? (Följ dina drömmar...allt är möjligt osv)
Svar: 

Skolverket har gett ut en skrift som finns att köpa eller att ladda ner:
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publik...

Skapa och våga
Erfarenheter, begrepp och forskning kring entreprenörskap i skolan
Här kommer en tidningsartikel i ämnet:

http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2016/02/07/de-skriver-for-barn--om-e...

Ytterligare en länk från Skolverket:
 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap/vilket-s...
Länk från UNICEF:

http://entreprenor24.se/nyheter/54047-sa-ger-du-ditt-barn-ratt-forutsatt...

 

 

6 maj 2016 - 11:53

Kategorier