Vattenapahypotesen

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
Enligt professor Sverre Sjölander finns det flera böcker angående diskussionen huruvida Homo Sapiens utvecklats vid strand och blivit "strandapor" eller på savannen (savannhypotesen). Jag önskar förslag på titlar i ämnet. Vänliga hälsningar! Kalle Mölnlycke
Svar: 

Hej!

Den författare som gjorde att vattenapeteorin fick ett genomslag var Elaine Morgan som 1972 gav ut boken "The descent of Woman", "Kvinnans nedkomst" på svenska. Hon hade då läst om teorin i en känd bok om människans utveckling av Desmond Morris "The naked ape", "Den nakna apan". I Morris' bok nämns den bara helt kort. Enligt Wikipedia var det Alister Hardy som först la fram teorin 1960. Elaine Morgan gav senare ut flera böcker i ämnet, bl a "The Aquatic Ape", från 1982. En svensk populärvetenskaplig framställning som tidigt tog upp teorin är Karl Erik Fichtelius' bok "Hur apan miste pälsen och kom på två ben" från 1985.

1 februari 2014 - 1:50