Enkla maskiner

Besvarad av Birgitta Norgren
Fråga: 
tillhör kniven "de enkla maskinerna" som finns med i teknikundervisningen?
Svar: 

Till de "enkla maskinerna" räknas vanligtvis hävstången, det lutande planet, skruven, kilen och hjulet. På Kunskapsmedias (producerar, köper in och säljer utbildningsprogram främst till AV/Mediacentraler i Sverige) webbsida
hitttar du filmen "Enkla maskiner" där de också tagit med hjulet och axeln ihop, och blocket. här finns en studiehandledning tll filmen: http://res.sli.se/00/Media/SOL/Sol7060_EnklaMaskiner_Stdhl.pdf Kniven skulle man visserligen kunna använda som en kil.

3 april 2017 - 11:22