Engelska ordförråd

Besvarad av Amela Hadziresic
Fråga: 
Hur många engelska ord finns det?
Svar: 

Hej!
Tack för din fråga!
Jag svar dig exakt som det står i Wikipedia. Hoppas du är blir nöjd.
Engelskans ordförråd är utan tvivel mycket stort, men att sätta en specifik siffra för dess storlek är mer en fråga om definition än om beräkning. Till skillnad från vissa andra språk har engelskan ingen språkakademi som kan definiera officiellt accepterade ord. Ord nybildas regelbundet inom medicin, naturvetenskap och teknik. Vissa av dessa får vidare spridning medan andra förblir hos en mindre grupp. Främmande ord som används i invandrargemenskaper tas ofta upp i den större språkgemenskapen. Ålderdomliga, dialektala och regionala ord kan betraktas som "engelska" eller inte.
Oxford English Dictionary (andra upplagan) inkluderar över 500 000 uppslagsord med en ganska inkluderande hållning:
den tar inte bara in standardspråket i litteratur och tal, nuvarande, föråldrat eller ålderdomligt, utan även det huvudsakliga tekniska ordförrådet och ett stort inslag av dialektalt språk och slang (enligt OED:s supplement 1933).[13]
Svårigheten att fastställa antalet ord ökas av att nya varianter av engelska framträder. Källa https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska#Ordf%C3%B6rr%C3%A5d

Amela Hadziresic
Bibliotekarie

26 mars 2018 - 13:50

Kategorier