Engelsk översättning av Pär Lagerkvists "Tyst är det rum"

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Jag söker den engelska översättningen av Pär Lagerkvist Tyst är det rum, finns den?
Svar: 

Dikten "Tyst är det rum" finns med i diktsamlingen "Sång och strid" från 1940 och efter vad jag kan se är den inte översatt till engelska.
http://libris.kb.se/bib/305412

Dikten är tonsatt av Gabriella Gullin och finns med i häftet "Tre miniatyrer". 
http://libris.kb.se/bib/8225903?tab2=toc

Mogens Dahl och hans Chamber Choir framför Gabriella Gullins stycke på skivan "North room" och där finns en översättning enbart på själva titeln "Tyst är ditt rum/Still is the chamber"
https://mogensdahl.dk/en/mogens-dahl-chamber-choir/

22 februari 2019 - 8:28