Engelsk kapiteltitel i Adam Hochschilds Aldrig mera krig?

Fråga: 
Jag läser nu "Aldrig mera krig" av Adam Hochschild i i Ordfronts paperbackupplaga. Kap 5, sid 96, har rubriken "Pojken med minorna" och handlar om Keir Hardie. Jag undrar hur rubriken lyder i den engelska utgåvan?
Svar: 

Hej!

På engelska lyder rubriken "Boy Miner".

Med vänlig hälsning
Martin Memet Könick
Stadsbiblioteket Malmö

10 januari 2017 - 18:53