Energi och vattenåtgång

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Vilken hållbar energikälla har lägst påverkan på vattentillgångar?
Svar: 

Vindkraft och vissa former av bergvärme är de mest vattensnåla energikällorna. Detta gäller både förnyelsebara och icke förnyelsebara energikällor.

I USA finns det ett statligt finansierat institut som forskar på förnyelsebar energi, NREL (National Renewable Energy Laboratory).
Jag hämtade min information från en skrift som de gav ut 2011:
A Review of Operational Water Consumption and Withdrawal Factors for Electricity Generating Technologies, på svenska ungefär En genomgång av vattenförbrukning och vattenuttag hos tekniker för elproduktion. 
Här är länken: https://www.nrel.gov/docs/fy11osti/50900.pdf

6 februari 2020 - 19:56