Enbart storstilsböcker

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Hur kan jag söka på enbart storstilsböcker?
Svar: 

Nu vet ju inte jag vilken katalog du söker i, men när jag söker på "storstil*" får jag upp 1968 böcker i den katalog på webben som våra bibliotek använder, snokabibliotek.se. Det fungerar på liknande sätt i de flesta webbaserade kataloger.

16 april 2020 - 10:03

Kategorier