En värld utan symboler

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Hur skulle världen se ut utan symboler?
Svar: 

Din fråga är inte helt lätt att svara på. Människan har troligtvis alltid använt sig av olika tecken och symboler för att berätta och förklara saker. Symboler och tecken är grundläggande i den mänskliga kommunikationen. Att föreställa sig en värld utan symboler är därför väldigt svårt. Kanske är det till och med så att en värld utan symboler skulle vara en värld utan mänskligt liv. 

På Wikipedia förklaras symboler på följande sätt:  
"En symbol är en representation av en (annan) sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller egenskap. Symboler används bland annat inom matematik, kemi och heraldik, och för logotyper. Vissa symboler förändrar betydelse över tid, såsom religiösa symboler som senare anammas inom andra områden. Studiet av symboler och andra tecken kallas semiotik."

Ordet symbol är ett mångtydigt begrepp. Symboler kan vara ord, ljud, gester eller bilder. Vi använder symboler för att förmedla idéer, mening och budskap. Några exempel på symboler är den röda oktagonen som används för att symbolisera "STOPP", korset som symboliserar kristendom, en flagga som symboliserar ett land, bokstäverna i alfabetet som symboliserar ljud eller en vinkning som betyder "Hej". 

Om du vill läsa mer om symboler och semiotik kan du göra det på dessa länkar:
Artikel om symboler på svenska Wikipedia
Artikel om symboler på engelska Wikipedia
Fakta om symboler och tecken på Unga Fakta
Databasen symbols.com

 

22 juli 2019 - 20:58

Kategorier