En sida mer dominant?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Man är ju högerhänt eller vänsterhänt och högerögd eller vänsterögd men är man också högerörad eller vänsterörad, det vill säga att ett öra bestämmer mer än det andra?
Svar: 

Jag har inte kunnat hitta några belägg för att hörseln skulle ha en sida som är mer dominant än den andre om det inte finns någon form av hörselskada.
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rsel
https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Nedsatt-horsel/

31 januari 2018 - 10:40