En marknad som staten behöver styra?

Besvarad av Daniel Hallberg
Fråga: 
finns det en marknad som staten behöver styra, isåfall vilken och varför
Svar: 

Det är svårt att säga om det finns en marknad som staten behöver styra. Hur mycket eller lite inflytande staten har, beror på vilket ekonomiskt system som används.

Det finns två ekonomiska grundsystemen: marknadsekonomi och planekonomi. Det vanligaste är att ett land har en kombination av dessa två system, så kallad blandekonomi. Det är alltså ovanligt med en renodlad marknads- eller planekonomi.

Citat från SO-rummet om blandekonomins syfte och hur det fungerar i Sverige:
”Oftast gör stater ingripande i ekonomin för att skydda människor, miljö eller stötta olika regioner i ett land. […] Sverige har en blandekonomi med en ganska fri marknad i kombination med relativt hög skatt och stor offentlig sektor. Detta innebär att staten (och kommunerna) äger och finansierar vissa viktiga verksamheter i samhället. I Sverige utgörs den offentliga sektorn bland annat av försvaret, polisen, tullen, delar av skolan, delar av vården och delar av kulturen.”

Här är länkar som handlar om samhällsekonomi och olika ekonomiska system:
NE: Marknadsekonomi 
NE: Planekonomi 
NE: Blandekonomi 
SO-rummet: Samhällets ekonomi 
SO-rummet: Ekonomiska system

9 september 2020 - 15:28