En eller ett framför substantiv

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur vet man om det ska vara en eller ett framför ett substantiv?
Svar: 

 
Om det ska vara en eller ett beror på substantivets genus. I svenskan finns två genus, utrum och neutrum. När substantivet har genus utrum använder du en, när det har neutrum använder du ett. 
http://www.ordklasser.se/substantivets-genus.php
Tyvärr finns som vanligt inga grammatiska regler i svenskan som reglerar allt, men några tips finns i alla fall. På den här sidan är de samlade http://www.tallstugan.se/0115.aspx

21 november 2017 - 7:41

Kategorier