Empiri inom uppsatsskrivande

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Hej, Jag försöker förstå mig på empiri inom uppsatsskrivande men har lite svårigheter med det. Finns det någon kort sammanfattning på vad det innebär? Har ni rekommendationer på hemsidor/böcker där man kan läsa sig in på det mer?
Svar: 

Den här frågan har besvarats tidigare här på Bibblan svarar och besvarades enligt följande: 

Empiri är en vetenskapsteoretisk term som kort sagt innebär att erfarenhet utgör grund för kunskap. Denna erfarenhet erhålls genom exempelvis experiment eller direkta undersökningar av verkligheten. Empiri brukar även ibland användas lite lösare för att beteckna det forskningsmaterial en person ska analysera i en uppsats eller liknande. Motsats till empiri/empirism är rationalism där förnuftet anses kunna resonera sig fram till kunskap på egen hand utan att behöva undersöka verkligheten direkt.
Källa: Forskningens termer & begrepp, Ulf Jacobsson.

Det finns många olika böcker om att skriva akademiska uppsatser och de har säkert ett avsnitt om empiri. I boken "Att skriva en bra uppsats" av Lotte Rienecker handlar avsnitt 8 om empiri. Så här ser det ut i innehållsförteckningen.
8. EMPIRI I UPPSATSEN 192Kvalitativ empiri och kvantitativ empiri 193
Innan du väljer empiri: Problemformulering och handledare 194
Förbered alltid insamlingen noggrant 195
Presentation av empiri i uppsatsens inledning 198
Empiri som belägg i uppsatsen 199
Empirin kan diskuteras i avsnitt om metodkritik, diskussion och slutsats 200
Insamling och användning av empiri som involverar människor 201

Källa: Att skriva uppsats av Lotte Rienecker, Liber 2014.

16 september 2019 - 14:28

Kategorier