emigranter som återvände

Besvarad av Amela Hadziresic
Fråga: 
hur många svenskar som emigrerade mellan 1850-1910 vände hem till Sverige?
Svar: 

Hej!
Mellan åren 1830-1930 emigrerade omkring 1,3 miljoner människor från Sverige, varav 1 miljon till USA. Men några av dem som utvandrade återvände så småningom till Sverige. Hur många kunde jag tyvärr inte hitta exakta siffror på.
Sammanlagt innebar emigrationen en nettoförlust av ca 1 miljon människor för Sveriges del, varav en stor del var unga människor i fruktbar ålder. Utvandringen bidrog därmed till att minska det svenska födelsetalet under perioden.

Läs mer på: http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/

Hälsnigar!
Amela

11 januari 2018 - 15:47

Kategorier