Elmotor

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
a) Förklara hur en elmotor för likström fungerar!     -            E b) En elmotor för växelström är egentligen en enklare typ av motor än likströmsmotorn. Varför?                        C-A 5.    a) Hur kan du skapa elektrisk spänning och ström om du har tillgång till en spole, en magnet och några sladdar?                    E-C b) Vad kallas den typ av spänning du får från din ”apparat”?         E c) Kommer du att få likström eller växelström från din ”apparat” som du gör i uppgift a?                                E d) Hur utnyttjar man detta ”fenomen” för att framställa elektricitet i till exempel ett vattenkraftverk?                            C-A 6.     a) Till vad används transformatorer?                 E-C I figuren nedan visas en transformator som matas med 10 Volt växelspänning. Ringen med ett V i längst till höger i figuren är en voltmeter som är ett instrument som mäter hur stor spänningen är. b) Hur många varv har primärspolen i figuren?                E c) Vad visar voltmetern?                            C d) Går det ström genom järnkärnan?                        C e) Vad skulle voltmetern visa om primärspolen istället hade 60 varv?    C f) Förklara hur transformatorn fungerar!                    C-A
Svar: 

Hur ström fungerar kan du till exempel hitta här:

Faktabanken, ellära.http://faktabanken.nu/ellara.htm (hämtad 2017-05-11)

du kan hitta information om elmotorer på bland annat wikipedia och NE.se:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_motor (hämtad 2017-05-11)
Nationalencyklopedin, elektriska maskiner. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/elektriska-maskiner (hämtad 2017-05-11)

och en uppsjö elektriska experiment och förklaringar kan du hitta på youtube.

https://www.youtube.com/

Lycka till!

10 maj 2017 - 17:32