Betygskrav Samhällskunskap

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
"Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.." Vad menas med det, vad bör jag kolla upp så jag klarar kraven?
Svar: 

Hej!
Även om du själv kan söka efter svaren på dina frågor (eller om vi besvarar dem) så är det skolans ansvar att visa hur du ska uppnå målen. Ta gärna kontakt med din studievägledare eller, kanske hellre, den lärare som ansvarar för den kurs som det gäller.

Jag ska ändå försöka besvara din fråga.

Det verkar vara i ämnet Samhällskunskap som det gäller, och på gymnasienivå/komvuxnivå? Eftersom ordet "översiktligt" finns med så är det antagligen kunskapskravet för betyget E.

För de olika betygen A, C och E finns ungefär likadan text i kunskapskraven, men vissa ord skiljer dem åt, t.e.x.
Betyg E: översiktligt Betyg C: utförligt Betyg A: utförligt och nyanserat

Exempel: - Eleven kan översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, eller - Dessutom kan eleven dra enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade slutsatser om hur om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar nutida samhällsförhållanden...

Källa: Kunskapskrav Samhällskunskap Skolverket

Här finns lite mer beskrivning av de olika betygen från Skolverket:
”Vad innebär det då att eleven till exempel redogör översiktligt, utförligt eller utförligt och nyanserat?

- En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt (har någorlunda "koll på läget", enligt en person som diskuterar detta på internet)

- En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik.

- Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre). Att redogörelsen dessutom är nyanserad innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv. En nyanserad redogörelse kan också avse ett rikt språkligt uttryckssätt och en stilistiskt skicklig framställning, men i kunskapskraven används begreppet nyanserat främst i betydelsen flera olika perspektiv. ”
Källa: Kunskapskraven i ämnesplanen (powerpoint från Skolverket)

 

16 januari 2015 - 0:59

Kategorier