Elefanters kommunikation

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Kan elefanter kommunicera över långa avstånd, som exempelvis kontinenter? Och är de i så fall telepatiska?
Svar: 

Hur det står till med elefanters telepatiska förmåga är inget jag kan uttala mig om, men att elefanter kan kommunicera över långa avstånd har nu vetenskapen upptäckt. "När de behöver kommunicera över längre avstånd använder de ett starkt, lågfrekvent muller som kan uppfattas av de övriga i flocken på mer än 1500 meters avstånd."skriver National Geografic i en artikel, http://natgeo.se/ett-nastan-manskligt-beteende (hämtad 2016-09-16) och på SVT:s hemsida finns en artikel om detsamma: Elefanter snackar - men hur?, http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/elefanter-snackar-men-hur (hämtad 2016-09-16)

Gör en enkel google-sökning på elefanters kommunikation får de många relevanta träffar -> googlesökning

14 september 2016 - 14:16