Ekosystem

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur funkar ekosystem med följande organismer skulle fungera: ormbunkar, ormstjärnor, ormar, moderkaksdjur, manteldjur, delfiner och leddjur.
Svar: 

Ekosystem är det system som inbegriper allt levande inom ett visst område. För att kunna avgöra hur olika ekosystem fungerar och vilka delar som krävs för att det ska fungera måste du först veta hur själva principen med ekosystem ser ut: 
http://www.skolvision.se/DelBiologiskM/NkBiologiskMangfald1.html
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ekosystem
Undersök sedan i vilket förhållande de angivna djuren står till varandra. Då bör du kunna se hur ett system skulle kunna fungera i det här fallet.

8 september 2016 - 16:21