Ekonomiska teorier - fördelar och nackdelar?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka ekonomiska fördelar och nackdelar ser man med teorierna för sverige, världen och individerna?
Svar: 

En stor och omfattande fråga, som det är omöjligt att ge ett kort eller enkelt svar på. Ekonomiska teorier i förhållande till olika länder är en del av det större begreppet Nationalekonomi och en grundläggande överblick får du i Wikiversitys artikel om nationalekonomins grunder:
https://sv.wikiversity.org/wiki/Nationalekonomins_grunder

UR har en intressant serie program om ekonomiska teorier och hållbar ekonomi, bl.a.:
Ett bra finansiellt system för ekonomisk tillväxt
http://urskola.se/Produkter/179376-UR-Samtiden-Hallbar-ekonomi-Ett-bra-finansiellt-system-for-ekonomisk-tillvaxt
Alla program i serien finns här: http://urskola.se/Produkter?search_ao=ekonomiska+teorier

En samlad analys av den ekonomiska utvecklingen i Sverige på lång sikt finns i rapporten:
Sveriges ekonomi – scenarier fram till år 2060
http://www.regeringen.se/contentassets/f5552245cfac4ac2bd57f6aee30458d0/sveriges-ekonomi--scenarier-fram-till-ar-2060-sou-2015106

Ytterligare aspekter på frågan utifrån olika infallsvinklar finner du i följande artiklar:

Upprättelse för klassisk teori om inflation
http://fof.se/tidning/2014/7/artikel/upprattelse-for-klassisk-teori-om-inflation
Ekonomisk teori i praktiken
http://www.dagen.se/kronikor/ekonomisk-teori-i-praktiken-1.349153
Skuldberoendet – ett dilemma för tillväxten
https://www.globalutmaning.se/skuldberoendet-ett-dilemma-for-tillvaxten/
Gyllene läge för feministisk ekonomi
https://feministisktperspektiv.se/2012/07/13/gyllene-lage-for-feministisk-ekonomi/

Förra året utkom en bok som fått mycket uppmärksamhet:
De tio sämsta ekonomiska teorierna : från Keynes till Piketty / Björn Wahlroos, 2015

 

25 september 2016 - 19:18