Ekonomisk långkonjunktur i Europa?

Besvarad av Tina Kolström
Fråga: 
Hej! Var det ekonomisk lågkonjunktur i Europa 2007-2008 och/eller 2009? Tack!
Svar: 

Hej! Det är svårt att säga något exakt datum på när 2008:års finanskris utbyttes till en djup lågkonjunktur.  Europa drabbades något senare än USA eftersom det tog tid innan krisen spred sig hit. Man kan säga att lågkonjunkturen var som värst ungefär från mitten av 2008 till början av 2009.

Källor:
SCB - "Rekordår och kriser - Så har BNP ökat och minskat" - [171013]
SVT - "Här är historiens värsta börskrascher" - [171013]

13 oktober 2017 - 7:15

Kategorier