Einstein och Niels Bohr förde en dialog om kvantmekanik. Finns denna refererad i någon bok?

Besvarad av David Wegemo
Fråga: 
Einstein och Niels Bohr förde en dialog om kvantmekanik. Finns denna refererad i någon bok?
13 oktober 2020 - 14:41