Egna anmärkningar i citat

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Kan man använda reds.anm. i texter när man lägger till information i citat om man är privat person eller är det endast journalister som kan använda denna förkortning? Om det bara är journalister, hur gör man som privatperson om man vill lägga till information i ett citat (d.v.s. infoga information i en parantes). Citatet är alltså någon annans, inte mitt eget, för då är jag medveten om att man ej kan skriva reds. anm.
Svar: 

Hej!

Tack för Din fråga till "Bibblan svarar"! :)

Det går alldeles utmärkt att som privatperson infoga kommentarer m.m. i ett citat. Detta gör man genom att använda hakparenteser och formuleringen "min anm." enligt citatet nedan:

"Då och då uppstår behov av att kursivera (kursivera) något eller några ord i ett citat. Det är fullt tillåtet och du markerar genom att inom klammer skriva [min kursivering] efter det eller de kursiverade orden.
Det kan ibland bli nödvändigt eller önskvärt att skjuta in förklarande eller förtydligande ord i citatet och då sätts dessa [ord] inom klammer, åtföljt av [min anm.] inom klammer, till exempel:
”Denne [Gustav Vasa; min anm.] hade en benägenhet att ta sina underlydande i upptuktelse.”

Man skall enligt reglerna citera exakt och då blir det ibland ”fel”, dvs. citatet innehåller exempelvis stavfel, konstig ordföljd eller andra egendomligheter. Då har du möjlighet att markera att du lagt märke till det genom att skriva [sic!] eller bara [!] direkt efter det du vill markera. Avslutningsvis vill vi råda dig att läsa och kontrollera citaten minst två gånger. Försök gärna att få någon annan att läsa dem."

Den citerade texten kommer från Högskolan i Borås/Bibliotekshögskolans formaliahandbok. (OBS! Öppnas i nytt fönster.) De flesta universitet/högskolor har egna sådana man kan konsultera. Dessutom finns det bra metodhandböcker att låna på biblioteket. :)

Lycka till!

//Nisse
 

9 mars 2020 - 19:14

Kategorier