Vad innebär begreppet "e-bibliotek"?

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Ebiblioteket
Svar: 

Tack för Din fråga! :)

e-biblioteket eller "Biblioteket hemifrån" eller liknande benämningar är helt enkelt de digitala tjänster som ett visst bibliotek erbjuder sina användare och som man kommer åt via bibliotekets hemsida , med en stationär dator, bärbar dator, surfplatta eller smartphone. Det kan röra sig om e-böcker, e-ljudböcker, olika slags databaser som Landguiden, NE online, Global Grant m.m. , sökverktyg samt olika typer av länksamlingar. Begreppet kan också innefatta bibliotekets verksamhet på olika sociala medier-plattformar som t.ex. Facebooksidor, Twitterkonton, Instagramkonton och bokbloggar. Vad som gäller för just Ditt bibliotek, får Du själv kolla upp, med tanke på att det kan skilja ganska mycket i innehåll mellan olika folkbibliotek. :) Det finns nämligen ingen nationell standard för hur ett e-bibliotek skall se ut utan varje kommun (Folkbibliotek är kommunala angelägenheter.) avgör detta själva, utifrån faktorer som ekonomi, behov, nytta m.m.

10 november 2014 - 15:24