Drag queen story hours på bibliotek

Besvarad av Ulrika Thorsson
Fråga: 
Finns det "drag queen story hours" på svenska bibliotek?
Svar: 

Ja, det är flera bibliotek i t.ex. Skåne som har haft drag queen story hours med Lady Busty & Miss Shameless. Enklast att kontakta via Facebook om intresse finns för bokning.

13 augusti 2019 - 17:42

Kategorier