Dövhet och härskarteknik

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Var kan jag läsa om sambandet mellan dövhet och makt/härskarteknik?
Svar: 

Det beror på om du menar "dövhet" som fysiskt funktionshinder i samband med härskarteknik, att den döve utsätts eller utsätter pga handikappet. Eller om du menar att personer medvetet låtsas att inte höra som en form av härskarteknik. 
"Att skratta åt någons dialekt eller skämta fördomsfullt om någons sexuella läggning eller funktionshinder är också ett sätt att förlöjliga och förminska." skriver scouternas sajt Trygga möten https://tryggamoten.scout.se/harskartekniker/ 
Det finns flera böcker om härskarteknik, till exempel Eksvärd: Härskarteknik : den fula vägen till makt (2018)
Vidare på nätet finns en del allmänt om härskarteknik att hämta, se några förslag nedan:

http://kjonnsforskning.no/nb/de-fem-h%C3%A4rskarteknikerna
https://www.nyteknik.se/ingenjorskarriar/tipsen-sa-bemoter-du-harskartek...
https://www.diakonia.se/Engagera/Varderingsovningar/harskartekniker/
https://medarbetare.ki.se/harskartekniker

Universitetsuppsatser om härskarteknik:
http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok?query=anywhere+all+%22h%C3%A4rskar...

4 oktober 2019 - 16:21

Kategorier