Domkyrkan i Göteborg

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför är Domkyrkan i Göteborg inte i linje med varken vädersträcken eller med gatorna runt omkring?
Svar: 

En intressant fråga som både övergår min kunskap och kompetens och  jag hittar inte något djupare material om detta. En fundering blir dock då den första kyrkbyggnaden som stod på platsen uppfördes 1621 (nuvarande kyrka uppfördes 1804 - 1815 på samma plats), hur mycket har vägnätet ändrats sedan dess? Hur är samtida kyrkor byggda i förhållande till väderstrecken? Mitt råd är att du kontaktar någon som har ämneskunskapen exempelvis Göteborgs stadsfastigheter, kanske Göteborgs stadsmuseum, likaså borde även Riksantikvarieämbetet kunna hjälpa dig.

Några artiklar jag stött på:
NE.se
Wikipedia
Kulturmiljörapport 2015
Kringla.se

23 januari 2019 - 15:07