Dödlighet för prostatacancer

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Hej! Hur många män dör i kö för prostatacanceroperation?
Svar: 

Jag hittar inget bra svar på din fråga, men här följer några delar som behövs till en förklaring.

Varje år dör drygt 2300 män i prostatacancer, den cancerform som dödar flest män i Sverige. Av dem var 961 personer över 85 år. Se statistikdatabasen hos Socialstyrelsen.

Cancerfonden skriver att om cancern inte har växt utanför prostatans kapsel och inte har spridit sig till andra organ, talar man om är lokaliserad prostatacancer. Män med en lokaliserad cancer har goda möjligheter att bli botade, men ofta är cancerns så beskedlig att den inte behöver behandlas alls.
Det finns tre olika möjligheter: att tills vidare vänta med behandling, att operera bort prostatakörteln eller att ge strålbehandling.

Vårdköerna för prostataoperation är i snitt i landet 92 dagar 2019 enligt Läkartidningen, men enligt en artikel i Aftonbladet är de längre. Jämför siffrorna i Nationella Prostatacancerrregistret.

Det är dock oklart vad väntetiden innebär för cancerns utveckling, då den ofta beskrivs som ganska långsamt växande och operation är bara en av flera olika behandlingsmetoder.
 

10 december 2019 - 9:22

Kategorier