Dödliga hajattacker

Besvarad av Johanna Svensson
Fråga: 
hur många personer har dött av hajar?
Svar: 

Under 2017 skedde 88 hajattacker, vilket resulterade i 5 dödsfall. Snittet är 83 attacker per år och ökningen kan bero på att människa och haj kommer allt närmare varandra, samtidigt som antalet som resulterar i ett dödsfall har minskat på grund av bland annat ökad medvetenhet och säkerhet. Florida Museum har ett register online där de samlar information om hajattacker från hela världen, där finns massor att läsa: https://www.floridamuseum.ufl.edu/shark-attacks/. Illustrerad vetenskap har också en kort, om än gammal, artikel om hajattacker, och om hur det egentligen är väldigt liten risk att råka ut för en: http://illvet.se/djur/havsdjur/hajar/hur-farlig-ar-hajen

13 februari 2018 - 12:29