Döda havets salthalt

Besvarad av Liv Örneryd
Fråga: 
Hur kommer det sig att Döda havet har så hög salthalt?
Svar: 

Genom att följa denna länk
https://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/102006246#h=41
kan du läsa mer om orsaken till salthalten i vatten generellt sett, och längre ner i texten finns också ett särskilt avsnitt om just Döda havet:
 

En källa är marken under våra fötter. När regnvatten tränger ner i jorden och berggrunden, lösgörs små mängder mineraler, däribland salter och deras kemiska beståndsdelar, och förs sedan ut till havet med strömmar och floder (1). Den här processen kallas vittring. Saltkoncentrationen i sötvatten är naturligtvis så låg att vi inte känner av någon saltsmak.

En annan källa är de salthaltiga mineraler som finns i jordskorpan under världshaven. Vatten tränger ner i havsbottnen genom sprickor, överhettas och vänder sedan tillbaka upp och för med sig upplösta mineraler. Hydrotermala flöden – varav några bildar djuphavsgejsrar – spyr ut denna kemiska ”soppa” i havet (2).

I en omvänd process, men med ett liknande resultat, sprutar undervattensvulkaner ut stora mängder het lava i haven där kemiska ämnen från lavan frigörs i vattnet (3). Vinden är ytterligare en mineralkälla som för med sig partiklar från land ut till havs (4). De här olika processerna gör havsvattnet till en lösning av praktiskt taget alla kända grundämnen. Men den viktigaste saltkomponenten är natriumklorid – vanligt bordssalt. Natriumklorid utgör 85 procent av de upplösta salterna och är den främsta orsaken till att havsvattnet smakar salt.
 

En del insjöar är saltare än havet. Det främsta exemplet är Döda havet, som är den saltaste insjön på jorden. Vattentillflöden till Döda havet, som på Bibelns tid kallades Salthavet, för med sig upplösta salter och andra mineraler. (4 Moseboken 34:3, 12) Eftersom Döda havets strand är den lägst belägna torra platsen på jorden, kan vattnet bara försvinna på ett sätt – genom avdunstning, vilket under sommartid kan få vattennivån att sjunka med så mycket som 25 millimeter om dagen.

Salthalten i det övre vattenskiktet är därför omkring 30 procent – närmare tio gånger så hög som i Medelhavet. Eftersom vattnets densitet ökar ju högre salthalten är, flyter man som en kork i vattnet. Det går rentav att ligga på rygg och läsa en tidning utan hjälp av någon flytanordning.

Källa: Watchtower Online Library

Med vänlig hälsning

Liv Örneryd

 

16 mars 2018 - 8:32