Djurorgan i människor

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Många forskare anser idag att man mycket väl skulle kunna använda grisnjurar och grishjärtan för att ersätta våra mänskliga organ är det sant och hur tänker vi människor om detta
Svar: 

Så här kan du läs i en artikel på SR.se:
"Brist på organ att transplantera gör att många hoppas att det ska bli möjligt att använda grisorgan. Men ett hinder har varit att de innehåller så kallade endogena retrovirus, virus vars arvsmassa byggts in i grisens eget DNA, och som man tror skulle kunna orsaka sjukdom hos människor.Men nu har kinesiska forskare lyckats klona fram griskultingar som är helt fria från den här sortens retrovirus, rapporterar de i tidskriften Science." Överföring av djurorgan och djurceller har redan utförts på ett par hundra patienter världen över. Också i Sverige. Du kan läsa mer om det här:
Ett steg närmare grisorgan i människa - SR.se
Djurorgan i människor - Forskning & Framsteg
Framsteg för transplanterade grisorgan - Svenska dagbladet

3 februari 2019 - 12:35

Kategorier