Djurlivet i den tempererade zonen

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Hur är djurlivet i den tempererade zonen, kustklimat?
Svar: 

Wikipedia visar en karta över den tempererade zonen: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tempererat_klimat

Är det däggdjur du tänker på? I så fall kan du titta i 'Bonniers stora verk om jordens djur: havets däggdjur. 1996' Den finns på många bibliotek och beskriver vilka sälar, valar etc. som lever i vilka zoner.
När det gäller djur i Norden kan du fråga efter boken nedan på ditt närmaste bibliotek.
Ug
          Moen, Frank Emil
          Djurliv i havet : nordeuropeisk marin fauna / Frank Emil Moen ; foto:
          Erling Svensen ; översättning: Fredrik Pleijel. - Stockholm : Norstedt,
          2009. - 768 s. : ill.
            Orig:s titel: Dyreliv i havet (norska). - En bok om norra Europas
            marina fauna. Knappt 700 arter beskrivs i systematisk ordning med de
            mest primitiva först och de högst utvecklade sist. Det är svampdjur och
            mossdjurskolonier, bottenlevande sjögurkor och färggranna maneter,
            snäckor, musslor och hoppkräftor liksom sill, torsk och lax. -

26 september 2016 - 8:57