Djur till experiment

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
De katter som svenska staten stjäl från privatpersoner säljs eller avlivas. Hur många av dem går till djurexperiment?
Svar: 

För att få utföra försök/experiment på djur måste man ha tillstånd av en prövningsnämnd. Sedan 1979 är det förbjudet att köpa djur till försök från andra än uppfödare som är specialiserade på försökdjur. Läs mer här: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/forsoksdj...

15 september 2016 - 17:10