Distanshandelslagen

Besvarad av Annika Nilsson
Fråga: 
Vad är distanshandelslagen? Vad innebär den?
Svar: 

Distans- och hemförsäljningslagen innehåller regler om vad som gäller vid distans- och hemförsäljning. Lagen finns på riksdagens hemsida: Distans- och hemförsäljningslagen. På Konsumentverkets hemsida finns information om vad den som säljer något på distans eller via hemförsäljning måste tänka på och informera om. Distans- och hemförsäljningslagen går naturligtvis också att läsa i Sveriges rikes lag som också går att låna i bokform på många bibliotek.

6 november 2016 - 20:42