Diskutera hur arbetsmiljöer anpassas till människan, med olika lösningar.

Besvarad av Emma Johansson
Fråga: 
Diskutera hur arbetsmiljöer anpassas till människan, med olika lösningar.
Svar: 

På arbetsmarknadsverkets webbplats kan du nog hitta en del användbart för att lösa den här uppgiften. Se t.ex: 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/en-tillganglig-arbe...

För att hitta böcker och artiklar i ämnet kan du söka i Arbline: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ARB
 

 

25 december 2016 - 19:30