Dikt för ett svenskt tvättmedel på bokstaven T från 20/30-tal?

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Jag söker en dikt för ett tvättmedel som börjar på bokstaven T. Det är en Tilda som tvättar kläder och träffar Ture. Alla diktens ord börjar på T. Den är från 1920/30-talet. Den finns med i en almanacka.
Svar: 

Hej,

Med denna fråga har vi fått hjälp av föreståndaren för Hagalunds Tvätterimuseum Olle Magnusson. Han minns en besökare som 2013 framförde följande dikt honom "ur minnet":

"Trots tolvtimmars tåligt trälande
 tycks tvätten tadelvärd,
 tjöt torparhustrun Tora.
 Truls tänkte trösta Tora
 traskade till traktens tvålhandlare.
 Tvålhandlarn tillrådde Truls
 taga Tomtens tvättmedel"

Baserat på besökarens uppgifter beskriver Olle dikten som en "Reklamslogan från 40-talet".

Det förefaller sannolikt att detta är den dikt du tänker på. Kommer vi närmare ett svar vad gäller upphovsman och var dikten publicerades/förekom återkommer vi till dig. 

Besök gärna museets webbplats på www.tvatterimuseum.se  
 

19 januari 2016 - 8:15