Dikt av Gabriel Jönsson

Besvarad av Olof Berge-Kleber
Fråga: 
dikt btroligen av gabriel jönsson: ..".så gick maj i blomsterprakt och fågelsång, och nu är juni den ljuva inne..."
Svar: 

Jag tror att du har rätt i att det är Gabriel Jönsson, jag misstänker starkt att det är följande dikt som du söker:

"Ja, så gick maj - och är blott ett minne
av svala lövsus och fågelsång.
Och nu är juni, den ljuva, inne
med träd som lyser i bröllopslinne
som vinden leker i dagen lång.

Nu bländar rapsblomman bondens öga
och lovar guld i hans kassaskrin.
Allt doftar honung, och i det höga
går molnen loja och sommartröga,
och redan svärmar brådsatta bin.

Mot kvällen stiger det från syrenen
en doft av dårskap och svag bensin.
Och natten tänder de ljuva skenen
och näktergalen på gömda grenen
har eld och lågor i melodin."

Dikten (och flera liknande) återfinns i:

Jönsson, Gabriel ; "Så går ett bondeår" från 1978. 

1 juni 2016 - 15:32