Dikt

Besvarad av Karin Savatovic...
Fråga: 
Hej. Det är en dikt som har ramlat ur mitt huvud, och det kliar. Jag minns bara fragment av en strof: "På parkens gångar hade ......... fällt sitt gula stoft, och bakom ........ lyste all ...... ogripbara vithet". tror jag. Kan någon komma på vad det är för dikt? Förf. är man, svensk, troligen i samma generation som Martinsson. Ungefär. Innerligt tacksam om någon kan hjälpa mig. Vänligen Gunnel
Svar: 

Dikten hittar du i databasen Lyrics, som kanske ditt lokala bibliotek har tillgång till. Författaren är Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1893-1942) och raderna är hämtade ur Majnatt.

26 maj 2016 - 12:21