Dialekter i Sverige

Besvarad av Karin Gulliksson
Fråga: 
kommer svenskans dialekter försvinner?
Svar: 

Hej
Det diskuteras ibland om att dialekterna i Sverige kommer att försvagas och försvinna. Jag kan rekommendera dig att gå in på hemsidan för Institutet för språk och folkminnen där man kan läsa en hel del om detta. 

Läs även en artikel på Svenska Yle, av Caroline Sundström där hon diskuterar denna fråga.

13 oktober 2019 - 0:19

Kategorier