Dialekter i svenska tv-serier och filmer

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Dialekter används inte särskilt ofta i svenska tv-serier och filmer? Men varför är det vanligare i tecknade filmer?
Svar: 

I svenska tv-serier och filmer är det ovanligt med dialekter. Det är svårt ge ett exakt svar på varför det är så eftersom det är ett ämne som det inte har skrivits så mycket om eller forskats på. 
Efter att ha sökt lite på google hittade jag en artikelserie på SVT som kallas " Dialektmysteriet". Där har de bland annat intervjuat en röstlärare från Stockholms dramatiska högskola. Hon säger att det finns en oskriven lag eller tradition i Sverige att prata rikssvenska eller scensvenska. Alltså att använda ett språk som är fritt från dialekter, brytningar och sociolekt. I artikelserien kan man också läsa att filmbranschen och producenter inte visar något större intresse för dialekter, vilket också kan vara en orsak till att det är ovanligt. 

När det gäller tecknade filmer och tv-serier så hittade jag en artikel med röstskådespelaren Steve Kratz. Han menar på att man kan använda dialekter för att representera eller förtydliga olika karaktärsdrag. Det kan också vara så att tecknade filmer har en amerikansk förlaga där karaktären till exempel pratar med sydstatsdialekt. Då kan den få en svensk motsvarighet i den svenska dubbningen. 

Här är några länkar där du kan läsa vidare;

Jag hittade även två uppsatser inom ämnet:

 

16 maj 2020 - 19:58