Bok om andra världskriget i Finland

Besvarad av Magnus Lind
Fråga: 
Det ska finnas en bok om andra världskriget i Finland med titeln :"1944". Vem har skrivit den och finns den att få låna på UB i Lund
Svar: 

Jag gissar att boken du söker är Henrik Meinanders "Finland 1944" från 2009.
Boken finns att låna på Lunds UBhttp://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=ccb6406e-4424-4a19-9ffc-91572c03d0b7%40sessionmgr4003&hid=4113&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=cat01310a&AN=lovisa.001887956

Andra, nyare böcker i samma ämne, är:
Lupander, Johan / Karelska näset 1944. Utgiven 2012
Lunde, Henrik O. / Finlands val 1941-1944. Utgiven 2014
Båda böckerna är tyvärr utlånade på Lunds UB men Lupanders bok finns att låna på Lunds stadsbibliotek.
Det kan också vara boken av Yrjö Keinonen som på svenska heter 1944 : återtåg under strid, 1974. Boken finns att låna på UB i Lund

12 februari 2015 - 10:35

Kategorier