Polackernas liv under 1900-talet

Besvarad av Marianne Bergkvist
Fråga: 
Det polska folket har påtvingats flera regimer under 1900-talet. Jag vill läsa om hur polackerna upplevde påfrestningarna, samt hur man mottog erkännandet från Moskva, att det var Stalin, som undertecknat dödsdomarna mot de polska officerarna, som avrättades i Katyn. V.g. föreslå några titlar.
Svar: 

Jag föreslår att du börjar med dessa titlar: Järnridån av Appelbaum, I Stalins våld av Szulc och Den blodiga jorden av Snyder.

31 mars 2014 - 20:46

Kategorier