Det påstås att det dog sex miljoner människor under andra världskriget. Inkluderar det alla grupper?

Besvarad av Fanny Halling
Fråga: 
Hej! Det påstås att det under andra världskriget dödades sex miljoner människor. Inkluderar det alla grupper eller bara judar? Sen vill jag veta hur man har kommit fram till den siffran. Tack.
Svar: 

Hej. 

Vad jag kan hitta så verkar den siffran gälla judar. På SO-rummet finns en artikelserie om Förintelsen där det står att omkring 13 miljoner människor beräknas ha dött under förintelsen, därav ca 6 miljoner judar. Den siffran anges även på Forum för levande historias sida om förintelsen. Nationalencyklopedin, NE, skriver att Adolf Eichmann, högsta administratör av förintelsen, samt FN uppgav sex miljoner som totalsiffran för antalet omkomna judar. NE skriver att närmare hälften förintades i koncentrations- och förintelselägren och gettona.  
 
En förklaring till hur siffrorna tagits fram är att nazisterna gav fångarna unika nummer. Dessa nummer syddes fast på deras kläder och på vissa koncentrationsläger tatuerades numren in på fångarnas armar. Forum för levande historia skriver följande: 
Fångarna identifierades inte med sina namn utan med nummer och klassificerades i olika kategorier (politisk fånge, jude, homosexuell, Jehovas vittne, kriminell, asocial/arbetsskygg). Varje fånges kläder märktes med hans nummer och en symbol för vilken fångkategori han tillhörde samt vilket land han kom ifrån. I Auschwitz-Birkenau tatuerades fångnumren också in på fångarnas vänsterarmar. Källa: https://levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentratio... 

Källor:
SO-rummet, Judeförföljelserna och förintelsenhttps://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/judeforfoljelserna-och-forintelsen 
Forum för levande historia, Fakta om förintelsen - förintelsenhttps://levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen 
Forum för levande historia, Fakta om förintelsen - koncentrationsläger, https://levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentratio...
Nationalencyklopedin, förintelsen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förintelsen (hämtad 2019-02-13)

12 februari 2019 - 9:43

Kategorier